ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึงน้ำด้วน และ บึงป่าซ่าน จ.อุตรดิตถ์

STARTINGPRICE / กรมทรัพยากรน้ำ

฿20,000,000

อุตรดิตถ์

355

ตรีรัตน์การโยธา(1992)

อุตรดิตถ์

3

ALLPRODUCTS

5,564

VIEWS

5 ปีที่แล้ว

LATESTUPDATE

095-6605145

-

-