ตะแกรงไวร์เมช ลวด 2.8มม. กลม (20x20) ขนาด 2x25 ม.

STARTINGPRICE / ม้วน

฿560

กรุงเทพมหานคร

1474

ทศพลบางบอน

กรุงเทพมหานคร

1

ALLPRODUCTS

2,647

VIEWS

5 ปีที่แล้ว

LATESTUPDATE

02-415-2265

-

-