ตะแกรงกรงไก่- ขนาดตา3/4" x 3/4"(6หุน)**สินค้ามีตำหนิ**

STARTINGPRICE / ม้วน

฿428

สมุทรปราการ

5128

100

ALLPRODUCTS

341,521

VIEWS

2 ปีที่แล้ว

LATESTUPDATE

0632078300 - 5 งานบริการ 0805537077 เจ้ใหญ่ โปรเจค

https://www.facebook.com/steelmetalex

@steelmetal

SIMILARPRODUCT