เครื่องปรับสภาวะอากาศปลอดเชื้อแบบเบ็ดเสร็จ (All-in-One Sterile Conditioning Unit)

STARTINGPRICE / บาท

฿300,000

กรุงเทพมหานคร

419

STERILE AIR SOLUTION (THAILAND) CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

3

ALLPRODUCTS

3,235

VIEWS

4 ปีที่แล้ว

LATESTUPDATE

020486119, 0626639958

-

-

SIMILARPRODUCT